ac

Współwłaściciel samochodu – jakie prawa mu przysługują?

O współwłasności samochodu możemy mówić wtedy, kiedy właścicielem danego auta jest więcej niż jedna osoba. Najczęściej współwłaścicielami są małżonkowie lub rodzice, którzy dopisują swoje dorosłe dzieci jako współwłaścicieli samochodu. Przed podjęciem decyzji o współwłasności warto jednak dowiedzieć się, jakie prawa na współwłaściciel samochodu. 

Umowa kupna-sprzedaży – czy musi pojawić się w niej współwłaściciel samochodu?

Osoby, które kiedykolwiek kupowały lub sprzedawały auto, z pewnością wiedzą, że podstawą i późniejszym dowodem transakcji jest spisanie umowy kupna-sprzedaży. Muszą znaleźć się w niej zarówno informacje o samochodzie, jak i o kupującym i sprzedającym. A co w sytuacji, kiedy auto będzie miał współwłaściciela? Według obowiązujących przepisów w umowie musi znaleźć się informacja o danych wszystkich przyszłych właścicieli, a także ich podpisy. Jeżeli z kolei auto miało kilku właścicieli, informacje o nich jako o sprzedających oraz ich podpisy także muszą pojawić się w umowie. Wyjątkiem są małżeństwa – tutaj sprzedaży auta może dokonać tylko mąż lub żona, a na umowie nie muszą znajdować się podpisy obojga. 

Czy współwłaściciel samochodu może dokonać sprzedaży auta?

To jedna z kwestii, które najbardziej interesują przyszłych właścicieli i współwłaścicieli samochodów. Zgodnie z prawem w sprzedaży pojazdu muszą uczestniczyć wszyscy właściciele. Nie ma możliwości, aby sprzedać samochód bez zgody współwłaściciela – jest to niezgodne z przepisami. W świetle prawa podpisanie umowy o sprzedaży auta bez współwłaściciela oznacza jedynie sprzedaż swojego udziału we współwłasności, a nie całego auta. Wyjątkiem, tak jak pisaliśmy wyżej, jest sytuacja, w której współwłaścicielami samochodu są małżonkowie. 

Oznacza to, że kiedy auto ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nim powinien uczestniczyć w sporządzaniu i podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się komplikacje, na przykład podczas późniejszych prób przerejestrowania samochodu. 

Co z ubezpieczeniem?

Kolejną kwestią jest to, czy współwłaściciel samochodu ma prawo samodzielnie go ubezpieczyć. W tym przypadku przepisy są bardziej łagodne. Zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC może dokonać każdy z właścicieli pojazdu. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie komunikacyjne przypisane jest do samochodu, a nie do osoby. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku spowodowania szkody przez każdego z właścicieli, a także osób trzecich. 

Współwłaściciel samochodu – podsumowanie

Jak widać, współwłaściciel samochodu ma takie same prawa jak właściciel. W jakiej sytuacji warto zdecydować się na dopisanie kogoś jako współwłaściciela? Przede wszystkim w momencie, kiedy jeden ze współmałżonków nie był nigdy właścicielem auta – kiedy zostanie dopisany jako współwłaściciel, zaczną naliczać mu się zniżki OC. Później, kiedy będzie już jedynym właścicielem, cena OC zostanie obniżona o wypracowane jako współwłaściciel zniżki.