oc

Czym jest szkoda całkowita? Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Miałeś wypadek, a po oględzinach rzeczoznawca stwierdził, że można mówić o szkodzie całkowitej? Dla wielu kierowców słowa „szkoda całkowita” brzmią jak wyrok – wyrok skazujący samochód na dyskwalifikację do dalszej jazdy, a dla właściciela na utratę ukochanego auta. Dowiedz się, czym jest szkoda całkowita i w jaki sposób wyliczane jest odszkodowanie po jej stwierdzeniu. 

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe, a dokładniej rzeczoznawca uznaje, że naprawa samochodu jest nieopłacalna. Dokładniej rzecz ujmując, koszt naprawy samochodu musi być wyższy niż jego realna wartość przed wypadkiem. Sposób wyliczania szkody całkowitej jest zależny od firmy ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach o szkodzie całkowitej możemy mówić, gdy naprawa wynosi 60% wartości auta sprzed wypadku, a w innych, gdy sięga 70%. 

Aby sprawdzić, w którym momencie ubezpieczyciel zakwalifikuje uszkodzenia jako szkodę całkowitą, należy zajrzeć do OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Im wyższy jest próg szkody całkowitej, tym mniejsza szansa, że rzeczoznawca właśnie w taki sposób zakwalifikuje uszkodzenia po wypadku. 

Szkoda całkowita przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli ubezpieczyciel uzna, że szkoda całkowita nie przekracza 100%, to właściciel ma prawo zadecydować, w jaki sposób zostanie ona zakwalifikowana. Może on podjąć decyzję, że szkoda zostanie uznana za częściową – wtedy otrzyma pełną kwotę odszkodowania, umożliwiającą naprawę auta i przywrócenie go do stanu sprzed wypadku. Jeżeli natomiast koszt naprawy przekroczy 100% wartości sprzed kolizji, to ubezpieczyciel podejmuje decyzję o tym, jak zakwalifikować daną szkodę. 

Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wyliczane jest w następujący sposób. Najpierw ustalana jest wartość pojazdu w dniu przed kolizją, a następnie wartość po wypadku. Jeżeli szkoda została uznana za całkowitą, od wartości sprzed wypadku odejmowana jest wartość powypadkowa. Różnica między nimi to kwota odszkodowania, na jaką może liczyć właściciel auta. A zatem, jeśli po wypadku wartość samochodu to 1000 złotych, a przed wypadkiem– 30 000 zł, właściciel może liczyć na odszkodowanie w wysokości 29 000 złotych. Jeśli po wypadku samochód nie będzie miał żadnej wartości, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe wartości samochodu sprzed wypadku.Pieniądze zostaną wypłacone na podstawie zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu. Aby je uzyskać, należy oddać pojazd do kasacji. 

W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy niezależnego rzeczoznawcy

Nie jesteś pewien, czy diagnoza, postawiona przez firmę ubezpieczeniową, jest poprawna? Wydaje Ci się, że szkoda wcale nie jest całkowita? W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy samochodowego – pomoże on w ustaleniu, czy w przypadku danego auta nastąpiła szkoda całkowita, czy może tylko częściowa.