Regulamin

Nazwa : Kroknet SARL RCS: Nanterre 508 007 044 Kapitał : 7 500 € Adres : 3 Rue Alexandre Fleming 92260 Fontenay-aux-Roses France Nr. ORIAS : 09 046 705

Gwarancja finansowa

Kroknet, broker ubezpieczeniowy niepobierający składek ubezpieczeniowych, nawet sporadycznie, nie potrzebuje gwarancji finansowej.

Ubezpieczenie

Kroknet SARL jest ubezpieczona w AIG Europe, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej polisa nr 7952256).

Polityka prywatności

W odpowiedzi na prośbę o ofertę lub o zakup, Swiatubezpieczen.com , zbiera pewne informacje osobiste dotyczące użytkownika. Te informacje, niezbędne i przekazane naszym partnerom, w tym ubezpieczycielom, mogą być używane za Twoją zgodą, w celu komercyjnego wykorzystania, w tym sprzedaży osobom trzecim, dzięki czemu można korzystać z różnych usług i ofert.

Plik przedsiębiorstwa Kroknet zawierający dane osobowe, zgodnie z prawem, jest przedmiotem oświadczenia z dnia 2009/02/24 Narodowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL) pod numerem 1348326. Masz prawo do wglądu, modyfikacji, zmiany lub usunięcia danych , dotyczących Ciebie (art.34 z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978).

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, należy wysłać zapytanie do firmy Kroknet, 3 rue Alexander Fleming - 92260 Fontenay-aux-Roses lub e-mail : kontakt@swiatubezpieczen.com.

Swiatubezpieczen.com : Ogólne Warunki Korzystania

Korzystanie przez użytkowników z usługi Kroknet, porównanie ofert ubezpieczeniowych na stronie internetowej swiatubezpieczen.com jest uzależnione od warunków wymienionych poniżej. Korzystając z usługi, użytkownicy zgadzają się na zapoznanie się z warunkami użytkowania i akceptują je bez zastrzeżeń.

 1. Użytkownik udziela Kroknet pełnomocnictwo w zakresie przygotowania dla niego ofert ubezpieczeniowych.
 2. Użytkownik usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje ważność ofert ubezpieczeniowych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli, które nakładają na uzytkownika obowiązek kompletnych odpowiedzi , niedokładne odpowiedzi mogą doprowadzić do dezaktualizacji kupionej umowy ubezpieczeniowej. Użytkownik zobowiązuje się w związku z tym rzetelnie i uczciwie odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 3. Użytkownik usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż charakter działalności ubezpieczeniowej może prowadzić firmy ubezpieczeniowe działające w partnerstwie z Kroknet, do nie zaoferowania ofert dla niektórych profili, chociaż Kroknet dokłada wszelkich starań, aby być w stanie zaproponować oferty dla jak największej liczby internautów. Użytkownik usługi nie obarcza firmy Kroknet odpowiedzialnością, jeżeli po wprowadzeniu jego profilu, Kroknet nie będzie w stanie przedstawić oferty na stronie www.swiatubezpieczen.com.
 4. Oferty przedstawione przez Kroknet podlegają w całości lub w części ubezpieczycielom uczestniczącym w panelu Kroknet i ich warunkom sprzedaży. Użytkownik usługi zgadza się, przed ostatecznym zakupem ubezpieczenia, iż należy zapoznać się z warunkami usługi Kroknet-u, ze specjalnymi warunkami swojej umowy, sprawdzić zgodność danej umowy, oraz danych przechowywanych przez ubezpieczyciela, internauta nie obarcza Kroknet -u odpowiedzialnością w tym względzie.
 5. W celu złożenia dostosowanych do profilu użytkownika ofert ubezpieczeniowych, Kroknet może zbierać dane osobowe. Użytkownicy są informowani, iż dane te mogą być przekazywane osobom trzecim, w celu wyceny lub późniejszego zakupu . Baza danych została zarejestrowana w Narodowej Komisji Informatyki i Wolności. Użytkownicy mają prawo do informacji, do sprostowania i do opozycji, mogą oni tego dokonac pisząc do Kroknet, 3 rue Alexandre Fleming, 92260 Fontnay-aux-Roses lub e-mail: kontakt@swiatubezpieczen.com.
 6. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że usługa Kroknet pozwala uzyskiwać dostęp do darmowego serwisu, który oferuje ubezpieczenia dostosowane do ich własnego profilu i ułatwia zakup takiej oferty bezpośrednio u ubezpieczyciela lub u jego przedstawiciela. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa Kroknet za pośrednictwem strony internetowej www.swiatubezpieczen.com stanowi informację na temat produktów ubezpieczeniowych. Informacja ta jest z konieczności ograniczona i niekompletna ze względu na rodzaj zastosowanej technologii. Aby pomóc znaleźć najbardziej dostosowaną ofertę ubezpieczeniową, swiatubezpieczen.com stworzył „powiadomienie”, w razie braku ciekawych ofert, dzięki czemu internauta może później otrzymać oferty od innych różnych partnerów ubezpieczeniowych. Użytkownicy uznają i akceptują niezbedna potrzebę zapoznania sie ze wszystkimi ogólnymi i szczególowymi warunkami swych umow przed zakupem aby uzyskać pełniejszy obraz rodzaju ubezpieczenia, który kupują, i nie obarczają Kroknet w tym zakresie żadną odpowiedzialnością.
 7. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że usługa Kroknet pozwala uzyskiwać w sposób darmowy dużą liczbę dostępnych ubezpieczeń. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że zostali poinformowani, zgodnie z prawem, że Kroknet współpracuje z wieloma firmami ubezpieczeniowymi i nie jest zaangażowana w wyłącznej umowie z żadną z nich. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Kroknet nie może badać wszystkich ofert oraz towarzystw ubezpieczeniowych obecnych w Polsce. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że usługa swiatubezpieczen.com ma na celu przedstawienie użytkownikom szeroki i obiektywny obraz wybranego produktu, a zatem usługa swiatubezpieczen.com prezentuje firmy, ich ceny i gwarancje, oraz zobowiązania usługowe. W rezultacie, swiatubezpieczen.com musi z uwagi na spójność, przedstawić ograniczoną liczbę ofert. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wiele kryteriów stosowanych jest w doborze prezentowanych ubezpieczycieli przez Kroknet na swojej stronie internetowej swiatubezpieczen.com, w tym cena, jakość oferty, renoma firmy, rozwiązania dystrybucji zaproponowane przez dystrybutora, ale są one niekoniecznie kompletne. W każdym razie, użytkownicy potwierdzają oraz zgadzają się, z faktem ,że usługa swiatubezpieczen.com nie dąży do powrotu najtańszych ofert na rynku, ale oferuje szereg wysokiej jakości ofert, i że jest jedynym sędzią jakości propowanych ofert i ich dostosowania do profilu ubezpieczonego.
 8. Użytkownik deklaruje, iż został poinformowany, że Kroknet, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 7500 Euro, znajduje się na 3 rue Alexandre Fleming, 92260 Fontenay-aux-Roses, we Francji, i jest brokerem ubezpieczeniowym zgłoszonym w Komisji Nadzoru Finansowego powiadomieniem z 20/01/2009. Kroknet działa jako broker zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz w rozumieniu art L-511,1 Kodeksu Ubezpieczeń. Kroknet jest zarejestrowana jako pośredników ubezpieczeniowy w ORIAS (francuska Organizacja dla rejestru pośredników ubezpieczeniowych). Kroknet jest uprawniona na swobodne świadczenie ułslug na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i posiada jako pośrednik ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zgodnie z kodeksem ubezpieczeniowym. Użytkownik potwierdza że został poinformowany, że Kroknet SARL nie zbiera żadnych składek, i nie potrzebuje gwarancji finansowej. Użytkownik strony swiatubezpieczen.com może kontaktować, w celu uzyskania większych informacji lub w sprawie wszelkich roszczeń, ORIAS (Organizacja rejestru pośredników ubezpieczeniowych), 1, rue Jules Lefebvre, 75311 Paris cedex 09, 01.53.21.51. 70, contact@orias.fr lub www.orias.fr, lub ACAM (Agencja ds. Kontroli ubezpieczeń i funduszy wzajemnych, 61 Rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, 01 55 50 41 41, www.ccamip.fr.
 9. Użytkownik potwierdza że został poinformowany, iz zgodnie z prawem, informacja co do wynagrodzenia Kroknet zostanie przekazna na jego żądanie, dla każdej proponowanej umowy ze składką powyżej 20.000 euro (dwadzieścia tysięcy euro ). Aby skorzystać z tego prawa do informacji, użytkownik może zwrocić sie do Kroknet SARL, 3 rue ALEXANDRE Fleming, 92260 Fontenay-aux Roses, Francja.
 10. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że usługa swiatubezpieczen.com proponowana przez Kroknet zmierza do przywrócenia elementów faktycznej informacji, i że ze względu na kanał wykorzystywany, nastąpić może tylko ograniczona porada z uwagi na brak fizycznego kontaktu lub telefonu z Internetem. Porada jest stworzona przez pytania, treści i informacje umieszczone na stronie internetowej. W rezultacie, użytkownik usługi potwierdza, że korzystając z usługi swiatubezpieczen.com otrzymał doradztwo w odniesieniu do własnych potrzeb i własnej sytuacji, i oświadcza, że jest w stanie dokonać świadomego wyboru w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych. Użytkownik nie będzie korzystał z usługi strony swiatubezpieczen.com i zwróci się do innego pośrednika ubezpieczeniowego niż Kroknet, który będzie w stanie spełnić jego potrzeby w zakresie doradztwa, jeżeli nie otrzymuje wystarczającej porady w odniesieniu do własnych potrzeb i własnej sytuacji w ramach wyboru produktów ubezpieczeniowych. Użytkownik zobowiązuje się również, jeżeli uznaje to za konieczne, do kontaktowania towarzystwa ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego z ubezpieczeń wzajemnych, u których zamierza podpisać umowę, lub jego przedstawiciela, w celu uzyskania informacji i porad, których potrzebuje. Użytkownik przyjmuje, że doradztwo świadczone przez Kroknet i wybranego ubezpieczyciela było kompletne i właściwe, i nie obarcza Kroknet wszelką późniejszą odpowiedzialnością co do wyboru ubezpieczenia, i bierze na siebie wszelkie konsekwencje swojego wyboru.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi proponowane przez Kroknet na stronie swiatubezpieczen.com są oparte o najbardziej zaawansowane technologie. Mają one wyłącznie jako cel ułatwienie wyszukiwania ubezpieczenia dostosowanego do własnych potrzeb, i można uznać za pewne i wiążące prezentowane przez ubezpieczycieli oferty. W związku z tym użytkownik zwalnia Kroknet i ubezpieczyciela z odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości w sprawie gwarancji, cen lub usług opisanych przez strone swiatubezpieczen.com. Użytkownik zgadza sie zapoznać z ogólnymi i szczegółowymi warunkami produktu, który zamierza zakupić, informacje te są jedynymi dokumentami dotyczącymi odpowiedzialności ubezpieczyciela i Kroknet-u. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na techniczny charakter zastosowanych środków, musi on zweryfikować po otrzymaniu propozycji lub w trakcie rozmowy z doradcą zgodność pomiędzy własna sytuacją i zarejestrowanymi informacjami przez ubezpieczyciela.
 12. Użytkownik jest poinformowany, że Kroknet może wspołpracować, z sieciami reklamowymi, w celu wyświetlania reklamy z wyszczególnieniem swiatubezpieczen.com na ich stronach internetowych. Niektóre z tych firm mogą umieszczać pliki cookie i znaczniki działania (zwane także pojedyncze piksele gif ) na komputerze użytkownika w celu pomiaru skuteczności reklamy. Zatem sieci reklamowe mogą przetwarzać informacje o stronach, na których użytkownik komputera zobaczył ogłoszenie dotyczące proponowanych przez swiatubezpieczen.com usług i identyfikować te, na których użytkownik lub inni użytkownicy komputera klikają. Wszelkie informacje zebrane na tych stronach za pomocą plików cookie lub działania tagów są całkowicie anonimowe. Użytkownik ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia plików cookie i znaczników działania. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby je odrzucić, jeżeli sobie tego życzą internauci. Jeśli użytkownik zdecyduje o odrzuceniu plików cookie i znaczników działania, to nie może być przyznana pełna interaktywność funkcji i usług strony swiatubezpieczen.com.
Car_pub