Swiatubezpieczen.com, co to jest ?

Obiektywna i niezależna strona Swiatubezpieczen.com pozwala zaoszczędzić na cenie ubezpieczenia poprzez bezpłatne i nie zobowiązujące porównanie ofert ubezpieczeniowych.

SWIATubezpieczen.com..Ubezpieczenie ochronneUbezpieczenie ochronne ubezpiecza życie. Świadczenie z ubezpieczenia ochronnego zostaje wypłacone jedynie w przypadku śmierci – w czasie obowiązywania polisy. Sumę określoną w umowie ubezpieczenia ochronnego otrzymuje uposażony, będący osobą wskazaną w polisie. Osoby uposażone mogą być rodzice, żona i każda osoba której nie chcesz zostawić bez zabezpiczenia finansowego Wypłata świadczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Określoną w umowie suma ubezpieczenia otrzymuje wówczas uposażony. Ubezpieczenia ochronne dzielą się na dwie grupy: - Ubezpieczenia ochronne terminowe na życie - Ubezpieczenia ochronne na całe życie