Swiatubezpieczen.com, co to jest ?

Obiektywna i niezależna strona Swiatubezpieczen.com pozwala zaoszczędzić na cenie ubezpieczenia poprzez bezpłatne i nie zobowiązujące porównanie ofert ubezpieczeniowych.

SWIATubezpieczen.com..Ogólne warunki ubezpieczeńOWU- jest elementem umowy ubezpieczeniowej określającym zakres i przedmiot ubezpieczenia, wysokość wypłacanych szkód i czas trwania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.