Swiatubezpieczen.com, co to jest ?

Obiektywna i niezależna strona Swiatubezpieczen.com pozwala zaoszczędzić na cenie ubezpieczenia poprzez bezpłatne i nie zobowiązujące porównanie ofert ubezpieczeniowych.

SWIATubezpieczen.com..ŚwiadczenieKwota wypłacona przez zakład ubezpieczeniowy na rzecz osoby ubezpieczonej w przypadku powstałej szkody określonej w polisie